Filter
Filter
Loading...

Triediči a likvidátori odpadov

Povolanie: triedič/triedička odpadu , Triediči odpadov
Nitra, Novozámocká 224/A

94911

6.2€

za hodinu

1. 6. 2024

Dátum začiatku

Triedenie odpadu podľa druhov a kvalít
Triedenie podľa kategórií , druhov a katalógových čísel odpadu, ako aj podľa jednotlivých kvalít materiálu
Preberanie, triedenie či iná manipulácia so skladovými zásobami odpadu, materiálu, tovarov spoločnosti.
Čistenie areálov, technických zariadení a nehnuteľností v majetku, alebo v prenájme spoločnosti.
Viazanie bremien, zváranie, pálenie a ostatné manuálne činnosti na ktoré má pracovník preukázateľné osvedčenie, školenie alebo oprávnenie .
Pomocné práce pri realizácii podnikateľských aktivít a činnosti spoločnosti.
Prípravné práce nutné pre plynulý chod strediska , alebo zabezpečenie realizácie zverenej úlohy.
Udržiavanie dobrého technického stavu prevádzky.
Vedenie evidencie pracovného výkonu a množstva úkonov podľa pokynov nadriadeného pracovníka príslušného strediska.

Hamburger Recycling Slovakia s.r.o.
Loading...
6.2€ /za hodinu
Hamburger Recycling Slovakia s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
Hamburger Recycling Slovakia s.r.o.

Triediči a likvidátori odpadov

Plánovanie a organizácia práce pracovníkov prid...

Loading...