Filter
Filter
Loading...

Triediči a likvidátori odpadov

Povolanie: Triediči odpadov , triedič/triedička recyklovaného odpadu
Nitra, Novozámocká 224/A

94911

1200€

za mesiac

1. 6. 2024

Dátum začiatku

Plánovanie a organizácia práce pracovníkov pridelenej zmeny.
Zodpovednosť za pridelenú zmenu, kontrola a dohľad nad dodržiavaním správnosti jednotlivých činností na pridelenom úseku.
Zodpovednosť za plynulé odovzdanie zmeny vedúcemu nasledujúcej zmeny. Pravidelná komunikácia medzi zmenami a priamymi nadriadenými.
Triedenie odpadu podľa druhov a kvalít podľa požiadavky zamestnávateľa.
Preberanie, triedenie či iná manipulácia so skladovými zásobami odpadu, materiálu, tovarov spoločnosti.
Čistenie areálov, technických zariadení a nehnuteľností v majetku, alebo v prenájme spoločnosti.
Dohľad na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, používanie ochranných pracovných prostriedkov a určených pracovných postupov.
Plánovanie dovoleniek a sledovanie dochádzky zamestnancov na zbernom dvore.
Zaškolenie a podpora pri prijatí nových pracovníkov zberného dvora.
Zabezpečenie dodržiavania organizačného poriadku zberného dvora.
Úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami a vedením spoločnosti.
Zastupovanie vedúceho prevádzky počas jeho neprítomnosti.
Ďalšie súvisiace úlohy podľa zadania nadriadeného alebo vedenia.
Práca s VZV, Kolesovým nakladačom

 • výhodou

 • Hamburger Recycling Slovakia s.r.o.
  Loading...
  1200€ /za mesiac
  Hamburger Recycling Slovakia s.r.o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  EKO HUNKA s.r.o.

  Triediči a likvidátori odpadov

  Triedenie odpadu, manipulácia so smetnými nádob...

  FM SLOVENSKÁ, s.r.o.

  Triediči a likvidátori odpadov

  - zabezpečuje odvoz a spracovanie druhotných su...

  Loading...