Filter
Filter
Loading...

Učitelia v základných školách

Povolanie: učiteľ/učiteľka základnej školy , Učitelia na základných školách
Hlohovec, M. R. Štefánika 30

92001

0€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Kategória: pedagogický zamestnanec – učiteľ informatiky
Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupeň
Termín nástup: 01. 09. 2024
Pracovný pomer na dobu: neurčitú
Požadované doklady:
• 

 •  
 •  
 •  
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Profesijný životopis
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Doklad o ukončenom vzdelaní
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

  Platové podmienky: Funkčný plat je stanovený zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení.
  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
  Základná škola
  M. R. Štefánika 30
  920 01 
 •  
 • Hlohovec
  Alebo mailom: riaditel@zsmrstefanika.sk

  Termín zasielania žiadostí: do 21. 06. 2024

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie/ pohovor.

 • Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec
  Loading...
  0€
  Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Základná škola, Slobody 2, Poltár

  Učitelia v základných školách

  Výchovno - vzdelávacia činnosť v ZŠ. Učiteľ ang...

  Základná škola, Slobody 2, Poltár

  Učitelia v základných školách

  Výchovno - vzdelávacia činnosť v ZŠ. Učiteľ pre...

  Loading...