Filter
Filter
Loading...

Stavební špecialisti

Povolanie: Stavební špecialisti , stavebný špecialista/stavebná špecialistka výstavby
Nové Mesto nad Váhom, Železničná 3A

91501

1500€

za mesiac

1. 7. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

Nástup možný ihneď, alebo podľa dohody. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Náplň práce: 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • 1. 
 •  
 •  
 •  
 • Spracovanie a vedenie komplexnej agendy zvárania a technickej dokumentácie k zvarom, archivovanie dokladov,
  2. 
 •  
 •  
 •  
 • inžinierska činnosť – príprava realizácie zákazky,
  3. 
 •  
 •  
 •  
 • organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na projektoch 
 •  
 • - stavbách,
  4. 
 •  
 •  
 •  
 • vyhodnocovanie priebehu stavebných prác na pravidelnej báze, sledovanie čerpania rozpočtu, evidovanie vykonaných stavebných prác v stavebnom denníku,
  5. 
 •  
 •  
 •  
 • spolupráca so stavebnými projektantmi a dozorom stavby, spolupráca pri preberaní stavebných diel,
  6. 
 •  
 •  
 •  
 • príprava procesných plánov, technickej dokumentácie a postupov výroby, navrhovanie nových technologických postupov vo výrobe,
  7. 
 •  
 •  
 •  
 • príprava podkladov výroby – záznamov pre technicko-právnu dokumentáciu
  8. 
 •  
 •  
 •  
 • kontrola realizácie produktu, ukončenia prác, kvality realizovaných prác,
  9. 
 •  
 •  
 •  
 • analýza problémov vo výrobnom procese a navrhovanie riešení, optimalizácia výrobných procesov v organizácii
  10. 
 •  
 •  
 •  
 • kontrola dodržiavania pravidiel BOZP a PO, ochrany ŽP,
  11. 
 •  
 •  
 •  
 • vedenie rokovaní s dodávateľmi, koordinácia kooperácií, objednávok materiálu a pod.,
  12. 
 •  
 •  
 •  
 • vypracovávanie týždenných a mesačných reportov
  13. 
 •  
 •  
 •  
 • komunikácia s vedením spoločnosti, stavbyvedúcimi a administratívnymi pracovníkmi,
  14. 
 •  
 •  
 •  
 • komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi,
  efektívne hospodárenie s prideleným majetkom spoločnosti (evidované na karte zamestnanca)

 • REPROGAS s.r.o.
  Loading...
  1500€ /za mesiac
  REPROGAS s.r.o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

  Stavební špecialisti

  Riadenie telekomunikačných staviebVýhody:Variab...

  GMP construct s. r. o.

  Stavební špecialisti

  Návrh a projektovanie konštrukcií budov, dispoz...

  Loading...