Filter
Filter

Správcovia objektov

Povolanie: správca budov/správkyňa budov , Správcovia budov
Košice-Dargov.hrdinov, 1

851€

za mesiac

26. 8. 2024

Dátum začiatku

Vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov. Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy. Objednávanie a preberanie prác u špecializovaných spoločností. Odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, schodísk a komunikácií v zimných mesiacoch. Obsluhovanie plynovej kotolne.

Výhody:

  • Platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
Loading...
851€ /za mesiac
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
...
Loading...
Nasledujúce
MecPlants&Inox s.r.o.

Správcovia objektov

...

MERK REALITY a.s.

Správcovia objektov

Technická údržba vnútorných a vonkajších zaria...

Loading...