Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Povolanie: špecialista/špecialistka na sociálnu rehabilitáciu , Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Kysucké Nové Mesto, Belanského 8

2401

950€

za mesiac

8. 6. 2024

Dátum začiatku

- podporuje samostatnosť a sebestačnosť prijímateľa sociálnej služby. Realizuje nácvik sebaobslužných činností, rozvoj motoriky, správanie sa pri rôznych spoločenských podujatiach. Rozvíja rozumovú výchovu prijímateľov sociálnych služieb, organizuje kultúrne programy, vychádzky do prírody, prácu v záhrade, ručné práce, zabezpečovanie kultúrnej a záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby.

Výhody:

  • - príjemné pracovné prostredie, - kratší pracovný čas v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, - 1 týždeň dovolenky naviac v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, - 2 percent príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie. Základná zložka mzdy v hrubom predstavuje tarifný plat príplatky v súlade so zákonom č. 553 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme.

Centrum sociálnych služieb Fantázia
Loading...
950€ /za mesiac
Centrum sociálnych služieb Fantázia
...
Loading...
Nasledujúce
Domov sociálnych služieb Rozsutec

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Priama činnosť s prijímateľmi s mentálnym posti...

Obec Kostoľany nad Hornádom

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

práca v rozvojovom tíme obce, motivovať a aktiv...

LUNA, n. o.

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

- poskytovanie sociálneho poradenstva, krízovej...

Loading...