Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií

Povolanie: špecialista/špecialistka v oblasti predpredaja IT , Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií (IKT)
Bratislava-Petržalka, Krasovského 14

85101

1872€

za mesiac

30. 5. 2024

Dátum začiatku

Ide o globálnu rolu – podporu sieťovej fakturácie pre každú geografickú oblasť. Spolupráca s geografickými zástupcami ako koordinátor a ústredný bod pre proces nákupných objednávok E2E medzi spoločnosťou Kyndryl a predajcami. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • Hlavné úlohy:
  - Zabezpečenie procesu fakturácie pre predajcov tak, aby bola hladká, správna a plne zrozumiteľná.
  - Koordinácia každého kroku objednávky vrátane odsúhlasenia a zabezpečenie kontroly údajov, fakturácie a overenia fakturácie.
  - Podpora procesov schvaľovania a reportingu.
  - Riadenie a správa všetkých nových objednávok medzi Kyndrylom a predajcom (predajcami) a priraďovanie pripojených poskytovaných služieb.
  - Koordinácia otvárania, uzatvárania, vyzdvihnutia, nedoručenia, expirácie objednávok.
  - Identifikácia služieb, ktoré nemajú správne objednávky a vykonávanie nápravných opatrení.
  - Prvý kontaktný bod pre nové objednávky.
  - Koordinácia aktivít s pred-akvizičným tímom, oddelením objednávok, oddelením obstarávania, finančným oddelením.
  - Poskytovanie, revízia a uchovávanie údajov o objednávkach v spolupráci s miestnymi kontaktnými miestami.
  - Identifikácia oblastí na zlepšenie.
  - Práca v rámci európskeho pracovného času.

 • Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o.
  Loading...
  1872€ /za mesiac
  Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku

  Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií

  DAA Software Sales Leader...

  MAXBOR s.r.o.

  Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií

  Riadenie vysoko odborných obchodných činností s...

  Loading...