Kliknite sem pre najrýchlejší prístup ku stránke ÚRADPRÁCE.sk
pracazivotopisyprieskum platovkarierakontakt


Vlastný vyhľadávací nástroj

Štatistický úrad SR - aktuálne informácie o vývoji pracovného trhu

Voľné pracovné miesta na Slovensku (Zdroj: Štatistický úrad SR 2008)

V 1. štvrťroku 2008 bolo v hospodárstve SR k dispozícii v priemere 28 566 voľných pracovných miest (novovytvorených, neobsadených a uvoľnených). Oproti rovnakému obdobiu roka 2007 sa zvýšil ich počet o 44,1 % pri najvýraznejšom prírastku v ťažbe nerastných surovín (takmer 3,5-násobne) a vo verejnej správe a obrane (viac ako dvojnásobne). Rýchlejšie ako v priemere rástol aj vo finančnom sprostredkovaní (o 87,9 %), obchode (o 59,2 %), nehnuteľnostiach a prenájme (o 47,1 %) a v stavebníctve (o 45,9 %). Znížil sa v školstve (o 27,9 %), vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody (o 22,2 %) a v doprave, poštách a telekomunikáciách (o 20,4 %). Miera voľných pracovných miest dosiahla 1,5 %. Vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo bola vo verejnej správe a obrane (5,8 %), finančnom sprostredkovaní (3,3 %), ťažbe nerastných surovín (2 %) a v stavebníctve (1,7 %).

Podľa územného členenia bolo v 1. štvrťroku najviac voľných pracovných miest v Bratislavskom kraji (14 723). V ostatných krajoch bol ich počet od 1 591 (Košický kraj) do 2 597 (Žilinský kraj). S výnimkou Prešovského kraja (pokles o 0,7 %) bol ich počet v ostatných krajoch vyšší ako pred rokom, pri najvyššom prírastku v Bratislavskom kraji (67,2 %) a najnižšom v Trenčianskom kraji (22,6 %).Trh práce na Slovensku - Aktuálne ukazovatele ekonomického vývoja

Zamestnanosť:
Zamestnanosť vo vybraných odvetviach podľa mesiacov v roku 2008
Indexy zamestnanosti vo vybraných odvetviach podľa mesiacov v roku 2008
Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl v roku 2008

Nezamestnanosť:
Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl v roku 2008
Evidovaná nezamestnanosť

Priemerná mesačná mzda:
Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach podľa mesiacov v roku 2008
Indexy nominálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov v roku 2008
Indexy reálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov v roku 2008
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2008
Priemerná mesačná mzda podľa odvetví v roku 2008

Návrat na titulnú stránku Úradpráce.sk , Ponuky práce podľa kategórie a profesie , Ponuky práce podľa miesta výkonu práce

 © 2006-2008 ÚradPráce.sk - súkromná info stránka na téma práca, profesia, brigáda, brigády, zamestnanie, praca, trh práce, job
 brigada, brigady, burza práce, jobs, CV, zivotopis, kariéra, hľadám prácu, ponuky, ponuka práce, pracovné ponuky a volné miesta

úrad práce, práca, praca, profesia, slovnik, ponuky, ponuka prace, ponuka práce, hladam pracu, hľadám prácu, inzercia, prace, práce, jobs, zamestnanie, profesia.sk, job, topjob, topjobs, kariera, kariera.sk, volne miesta, volne miesto, volné miesto, životopis, inzerat, inzerát, pracovne, pracovné, pozicia, pozícia, CV, zivotopis, životopis, pracovnik, pracovník, zamestnanec, kariera, kariéra, brigády, brigady, murar, sekretárka, hladat, pracu, hladať prácu, práca, pracovať, chcem pracovať, hľadam prácu, práca v Nemecku, Práca v Rusku, práca v Maďarsku, praca v britániií, práca v Anglicku, Práca v anglicku, praca v škótsku, práca v Írsku.